Sterowanie sprzęgłem samochodowym może odbywać się na mnóstwo sposobów, jednak niezależnie rozwiązania konstrukcyjnego stosowanego to tego działania, cel jest ten sam – sygnał wysyłany przez kierowcę ma rozłączyć lub załączyć sprzęgło.

Spośród rodzajów układu sterowania sprzęgłem możemy wyróżnić następujące systemy:

  • Hydrauliczne

W układach sterowanych hydraulicznie rozłączanie i załączanie sprzęgła następuje dzięki pompie i wyprzęgnikowi. Siła nacisku jaka jest zadana przez kierowcę poprzez naciśnięcie pedału sprzęgła powoduje przesunięcie się tłoka w pompie na początku układu, dzięki czemu zostaje zwiększone ciśnienie w przewodach hydraulicznych. Konsekwencją tego działania jest przesunięcie tłoka wysprzęgnika zintegrowanego z widełkami wyłączającymi.

  • Mechaniczne

Kolejnym rodzajem sterowania sprzęgła jest mechaniczne sterowanie. Jego działanie odbywa się poprzez przeniesienie siły nacisku wywieranego na pedał sprzęgła dzięki odpowiedniemu mechanizmowi cięgien i drążków na łożysko wyciskowe i dźwigienki lub listki sprężyny talerzowej. Automatyczna regulacja mocy docisku części układu w miarę zwiększonego zużycia się okładzin ciernych następuje głównie poprzez zmianę ustawienia listków sprężyny talerzowej. Efektem tego zużycia jest wymóg wydłużenia linki. Możemy zrobić to odcinając kawałek jej osłony.

  • Elektroniczne

Nowszym typem sterowania sprzęgła jest system elektroniczny. W jego przypadku za sterowanie zespołem sprzęgła odpowiedzialny jest silnik elektryczny. Z jego pomocą sterowanie odbywa się pośrednio przez działania samego kierowcy. Jego interakcje są przewidywane na podstawie sygnałów otrzymywanych z szeregu czujników rozmieszczonych w całym układzie. Moduł elektroniczny w takim układzie jest odpowiedzialny prawidłowe przetwarzanie danych i podejmowanie działań. Elementem wykonawczym w tym układzie jest mechanizm hydrauliczny, identyczny jak w przypadku pierwszego wymienionego układu.

  • Elektromagnetyczne

Ostatni z wymienianych układów jest układ elektromagnetyczny. W jego skład wchodzi wirnik zewnętrzny (koło zamachowe), na który nawinięta jest cewka zasilana prądem. Wirnik umieszczony wewnętrzny na wielowypuście wałka sprzęgłowego, spełnia jednocześnie dwie funkcje. Pomiędzy wirnikami umieszczony jest specjalny proszek magnetyczny, który na skutek działania przyłożonego pola magnetycznego sprzęga oba wirniki.

Dodał: , w Blog. Dnia 20 marca 2013