Typów sprzęgieł jest tak dużo, że niektóre z nich są już nawet  błędnie nazywane – tak jest właśnie w przypadku sprzęgła Kardana, które w żargonie mechanicznym funkcjonuje jako wał. Takich przykładów jest znacznie więcej, dlatego warto przybliżyć te bardziej i mniej znane sprzęgła.

Sprzęgło oponowe

To sprzęgło przymusowe, kompensacyjne, stałe. Człon czynny i bierny są kolistymi tarczami, których piasty  zainstalowane są na wałach przy użyciu połączenia wpustowego. Oba te człony połączone są za pomocą gumowej opony. Ma ona bardzo ważną funkcję, ponieważ może absorbować drgania powstające na wale napędowym oraz w pewnym zakresie kompensować obciążenia dynamiczne w czasie rozruchu i hamowania.

Sprzęgło wychylne

Znane jest także pod nazwą sprzęgło Cardana lub przegub Cardana. Jest to sprzęgło przymusowe nierozłączne, kompensacyjne. Jego budowa nie jest skomplikowana: krzyżowy łącznik , rodzaj zdwojonego sworznia, łączy dwa widłowe zakończenia wałów czynnego  i biernego. Dzięki temu istnieje możliwość przeniesienia mocy pomiędzy wałami nawet znacznie odchylonymi względem siebie. Wadą tego typu  sprzęgieł  jest to, że prędkość wału biernego jest pulsacyjna, dlatego tez im większy będzie kąt między osiami wałów, tym pulsacja będzie większa. Jest na to sposób: wystarczy zamontować zdwojone sprzęgła wychylne i wtedy problem automatycznie ustępuje.

Sprzęgło zębate

Sprzęgło przymusowe kompensacyjne stałe lub rozłączne o nieskomplikowanej konstrukcji. Składa się z dwóch kół zębatych, cylindrycznych lub stożkowych, o tej samej liczbę zębów. Koło tworzące człon czynny sprzęgła ma zwykle uzębienie wewnętrzne, bierny – zewnętrzne. Wysprzęglenie polega na wsunięciu członu biernego w człon czynny, a obciążenie przenoszą zęby kół zębatych.

Sprzęgła cierne

Zasada działania sprzęgieł ciernych polega na tym, że tarcze sprzęgieł dociskane siłą wywołują na powierzchniach ciernych siłę tarcia, która umożliwia przeniesienie momentu obrotowego z członu czynnego na bierny. Właśnie wtedy występuje możliwość włączania ich przy różnych prędkościach członów, a przed osiągnięciem pełnej synchronizacji występuje poślizg.

Sprzęgło hydrokinetyczne

To sprzęgło, w którym ruch obrotowy z elementu czynnego do biernego jest przenoszony za pośrednictwem cieczy, przeważnie oleju lub wody. Zazwyczaj stosowane jest w celu regulacji prędkości obrotowej elementu biernego poprzez zmianę ilości cieczy pośredniczącej lub odległości elementu biernego od czynnego. Jest najpowszechniejszym rodzajem przekładni hydraulicznej, stosowanym chociażby do przenoszenia ruchu napędowego w pojazdach silnikowych, czy do regulacji prędkości obrotowej dużych pomp wirowych.

Dodał: , w Blog. Dnia 3 grudnia 2014